Priatelia zdravotne ťažko postihnutých osôb

Nič veľké nebolo nikdy dosiahnuté bez nadšenia.

Emerson, R. W.

Občianske združenie Daniel zdravie vzniklo v roku 2016 ako dobrovoľné nepolitické združenie ľudí a priateľov zdravotne ťažko postihnuých osôb.
Zakladajucími členmi sú Daniel Vasiľ a jeho rodičia Monika Vasiľová a Rudolf Vasiľ.

Priblíženie  schopností osôb ZŤP k nehendikepovaným ľuďom a odbúranie všetkých bariér je zameranie, ktorému venujeme maximum nášho úsilia.

Hlavným cieľom nášho občianského združenia je:

  • Skvalitnenie života a každodenného fungovania osôb so zdravotným postihom  v  spoločnosti.
  • Socializovanie a zaradenie do spoločenského života
  • Rehabilitácie, cvičenia a rehabilitačno- ozdravovacie pobyty pre členov a ich rodinných príslušníkov
  • Organizovanie športových a spoločenských aktivít  s ohľadom na zdravotné postihnutie – plávanie, turistika, kone
  • Poradenstvo a pomoc  členom i rodine v oblasti mimoškolských aktivít, športu a špeciálnych terapiách
  • Spolupráca s inými združeniami  a zariadeniami, ktoré pomôžu prekonať sťažené podmienky postihnutých detí

 

Deti so zdravotným postihom majú omnoho zložitejší prístup k zákadným  spoločenským, kultúrnym a sociálnym službám, ako ich zdraví rovesníci. Mnoho detí trávi väčšinu svojho voľného času doma, bez  možnosti sebarealizácie v akejkoľvek mimoškolskej činnosti. Lepším začlenením do spoločnosti  vzniká pohoda a spokojnosť nielen pre samotné dieťa, ale v neposlednom rade aj pre rodinu v ktorej žije.

V našom občianskom združení sa snažíme posunúť  kvalitu ich života do priateľnejších pomerov.

Na realizáciu naších cieľov a ambícií môžete prispieť aj Vy prostredníctvom poukázania 2% z Vaších daní.
Tento príspevok  pomôže  prežiť krajší a kvalitnejší  deň hendikepovaným deťom.

Ďakujume.